Algemeen

 • Cleygaerd gaat ervan uit dat de Algemene Voorwaarden zorgvuldig zijn gelezen door de deelnemer.
 • Door het betalen van de factuur wordt een bindende overeenkomst aangegaan tussen de deelnemer en Cleygaerd gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.
 • Cleygaerd houdt zich aan de inspanningsverplichting en zorgt voor een veilige, gezellige en leerzame activiteit.
 • Cleygaerd werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat dus zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Van te voren wordt er altijd gevraagd naar toestemming om foto’s te maken en deze te delen.

Betaling

 • Na aanmelding ontvangt de deelnemer via e-mail een factuur.
 • Op deze factuur staat alle betaalinformatie, waaronder de betalingstermijn vermeld.
 • Nadat het factuurbedrag door Cleygaerd is ontvangen, is de overeenkomst gesloten

Verzekering

 • De deelnemer is bij alle activiteiten verplicht mogelijke gezondheidsrisico’s zelf te dekken door een dekkende ziektekostenverzekering af te sluiten.

Risico en aansprakelijkheid

 • Alle activiteiten vinden buiten plaats in de natuur en dat is nooit geheel zonder risico’s. De deelnemer accepteert dat er ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Cleygaerd de schuld heeft, omdat zij alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om risico’s te minimaliseren.
 • Cleygaerd is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het negeren van instructies tijdens en na de activiteit.
 • Medische (bijvoorbeeld een allergie) of psychische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een activiteit moeten altijd worden doorgegeven.
 • Alle materialen die Cleygaerd ter beschikking stelt, moeten met zorg worden behandeld. Kosten die ontstaan uit nalatigheid of vernielzucht worden in rekening gebracht.

Annuleren door de deelneemster

 • De deelnemer heeft het recht om de activiteit per e-mail te annuleren en heeft daarbij recht op de volgende restituties van het factuurbedrag:   
 • 100% tot 4 weken voor aanvang;
 • 75% tot 3 weken voor aanvang;
 • 50% tot 2 weken voor aanvang;
 • 25% tot 1 week voor aanvang;
 • 0% in de laatste week voor aanvang en bij niet verschijnen.
 • Als de activiteit minder dan 4 weken voor aanvang wordt geboekt, zijn ook de bovenstaande percentages van toepassing.

Annuleren door Cleygaerd

 • Cleygaerd heeft het recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtssituatie dan ook. In dat geval biedt Cleygaerd in overleg een andere datum aan.
 • Cleygaerd heeft het recht om de overeenkomst tot 1 week voor het begin van de activiteit op te zeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum, zoals vermeld op de website. De deelnemer heeft dan sowieso het recht op het reeds betaalde bedrag, maar kan er ook voor kiezen om een andere vergelijkbare activiteit te boeken.

Klachten

 • Als een deelnemer een klacht heeft over de activiteit, dan kan de deelnemer dat tijdens de activiteit melden bij Cleygaerd zodat zij de mogelijkheid heeft om de klacht te verhelpen.
 • Klachten die na afloop van de activiteit worden gemeld, worden meegenomen in de evaluatie voor toekomstige activiteiten.
 • Een klacht leidt nooit tot het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag.